Arnavutluk
 Arnavutluk resmi adıyla Arnavutluk Cumhuriyetidir. Başkenti ise Tirandır. Demir perde ülkelerinin arasında son düşendir. Aynı zamanda Balkanların keşfedilmemiş incisidir. 1990 yıllarında ülke dışarıya açılmaya başlamış ve dünyanın birçok yerinden bol turist çekmeye başlamıştır. Tiran şehir merkezinin ortasında İskender Beyin heykeli bulunmaktadır. İskender Bey 14 yy. Osmanlıya karşı Arnavut milliyetçilik akımını başlatmış ve Arnavutların ulusal kahramanı olarak kabul edilmiştir.