Londra
İngiltere’nin ve Birleşik Krallıkların başkenti olan Londra’da yaklaşık iki yüz elli dilin konuşulup, iki yüz yetmişten fazla farklı milletten bir arada yaşadığı dokuz milyon nüfusu olan bir şehirdir. İngiltere denilince akla ilk gelen şehir elbette Londra’dır. Thames nehri üzerine kurulmuş bu şehir müzikten, futbola, sahne sanatlarından, müzeciliğe pek çok konuda dünyaya öncülük etmektedir.