Antakya
Kozmopolit kentlerden birisi ve tarih hazineye sahip olan Antakya Türkiye’nin en güneyindeki şehirdir. M.Ö 300 lü yıllarda kurulan Antakya birçok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. 
Tarihi açıdan büyük önem taşıyan Antakya’nın en önemli zenginliği ise Antakya Mozaik Müzesidir. 1918 ve 1938 yıllarında yapılmış bu müzede birçoğu mitolojiden esinlenerek yapılmış eserler bulunmaktadır. Müzede 34 binden fazla eser sergilenmektedir. Para koleksiyonu yönünden ise dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Müzede Antakya ve çevresinde yapılan kazı çalışmalarında bulunmuş Yontma Taş, Sümer, Asur, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Anadolu, İslam ve Osmanlı dönemine ait heykeller ve süs eşyaları da sergilenmektedir. 
Müzenin hemen kenarında Asi Nehri akmaktadır. Bu nehrin kaynağı ise Lübnan Dağlarıdır. Nehrin büyük bir kısmı Suriye de uzanmaktadır. 
Antakya Hz. İsa’ya inananlara Hıristiyan denilen ilk yerdir. Burada bulunan St. Pierre Kilisesi Hıristiyanlığın yayıldığı kilise olması sebebi ile büyük önem taşımaktadır.