Sana
Yemen’in başkenti olan Sana tarihi, kültürü ve dünyada eşsiz bir mimariyle dikkat çekmektedir. 2500 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Sana. Unesco mimari miras listesinde yer almaktadır. Sana’nın geleneksel zanaatkârlarının işledikleri dar sokaklar buraya gelen turistleri, gezginleri adeta büyüler. Şehirdeki yapıların hepsi kerpiçten olup, üzerleri beyaz kireç taşları ile süslenmiştir. Sana denizden 2400 metre yüksekte olmasına rağmen kış aylarında bile ılıman bir iklime sahiptir. Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanında önemli ticaret geçiş yollarının üzerinde bulunması Sana şehrini bir cazibe merkezine dönüştürmüştür.