Berat
Arnavutluk’un otuz altı ilçesinden biri olan Berat Unesco tarafından koruma altına alınmıştır. Evliya Çelebinin Seyahatname eserine de konu olmuştur. Berat’ın en büyük özelliği mimarisiyle günümüzde hala Osmanlıyı temsil etmesidir. Berat Osmanlı kültürü ile harmanlanmış köklü tarihi ve 1001 pencereli evleri ile görünmeye değer bir şehirdir.