Medine

Müslümanların kutsal şehirlerinden biri olan Medine, Suudi Arabistan ‘da Mekke’nin kuzeyinde yer almaktadır. Hz. Muhammed Medine’de bulunan Mescid-i Nebevi de bulunan yeşil kubbenin altında yatmaktadır. Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret etmek zorunda kaldığı yıllarda şehrin önceki adı Yesrib olarak bilinmektedir. Hz. Muhammed hicretten sonra şehrin ismini Medinet'ül Münevvere (aydınlanmış şehir) olarak değiştirilmiştir.
World Travel Channel