Montreal

Montreal Kanada’nın ikinci en büyük kentidir. Dünyada da Paris’ten sonra Fransızca konuşulan en büyük şehirdir. UNESCO tarafından dizayn şehir olarak tanımlanan şehir son yıllarda yapılan gök delenlerin büyük milli parklar ile iç içe olmasıyla şehre farklı bir ahenk vermiştir. Montreal büyük gölleri Atlas okyanusuna bağladığı için Kanada’nın ticaret merkezi olmuştur. 2011 yılında yapılan nüfus sayımında kent merkezinin nüfusu 1,9 milyon olup, metropolitan bölgesinin toplam nüfusu 3,824 civarındadır. Nehir kenarına kurulan şehir iki önemli köprüsüyle ünlüdür. Bu köprüler Jacques Cartier köprüsü ve Victoria köprüsüdür. Dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olarak kabul edilen McGill Üniversitesi de bu şehirde bulunmaktadır.
World Travel Channel