Gence

Bakü Azerbaycan’ın başkentidir. Bazılarına göre ise Gence’nin başkent olduğu söylenir. Gence Azerbaycan’ın ikinci büyük şehridir. Bir zamanlar Osmanlı’nın egemenliğinde olan Gence, Şah Abbas tarafından Osmanlıdan geri alınmıştır.  Gence kelimesi Türkiye Türkçesinde geniş yer anlamına gelmektedir.